Προεδρείο - Διοικητικό Συμβούλιο 2017-2019

 Πρόεδρος  Βαμβακάς Στέλιος
 Αντιπρόεδρος  Γραμμένου Μορφούλα
 Γραμματέας Λιτζερίνος Μ.Πελοπίδας
 Γεν.Ταμίας  Ζακάπας Νικόλαος
 Μέλος  Λιτζερίνος Χ.Πελοπίδας
 Μέλος  Πολιτάκης Κωσταντίνος
 Μέλος  Τελι(η) Γαλήνη


Προεδρείο - Διοικητικό Συμβούλιο 2015-2017

Πρόεδρος

Βαμβακάς Αστέριος

Αντιπρόεδρος

Παπαδόπουλος Θεόφιλος

Γραμματέας

Βαλάσης Νικόλαος

Γεν.Ταμίας

Νταή Δήμητρα

Μέλος

Αλεξανίδου Ελπίδα

Μέλος

Πολυγερινός Ευάγγελος

Μέλος

Σαμαρά ΚωνσταντίαΠροεδρείο - Διοικητικό Συμβούλιο 2013-2015

Πρόεδρος

Ρεβενικιώτου Καλούδα

Αντιπρόεδρος

Γκιουνιενιώτη Μαρία

Γραμματέας

Κουτσιμανή Φωτεινή

Γεν.Ταμίας

Ζακάπα Μαρία

Μέλος

Βαλάσης Νικόλαος

Μέλος

Πολυγερινός Ευάγγελος

Μέλος

Απιδοπούλου Παρθένα