Πρόγραμμα Γιορτής Λήξης 20181

Πρόγραμμα Γιορτής Λήξης 20182

Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και 18 Μαΐου 2018. Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α), του άρθρου 7, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

 

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. Προσκόμιση Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις εγγραφών αλλοδαπών μαθητών.

 

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, το οποίο θα χορηγηθεί από το σχολείο στους γονείς προς συμπλήρωση από ιατρό.

 

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

 

ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

1. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2018) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή. 2. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό. 3. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’).

Σε εμφανή σημεία των εισόδων της σχολικής μας μονάδας και στην ιστοσελίδα της έχει αναρτηθεί ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέων Μουδανιών.

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου από τις 13:15 έως και τις 14:00

Η Διευθύντρια

Γώτη Αλεξάνδρα

Cover Photo Facebook

LETS DO IT GREECE

Πρόσκληση 25ης Μαρτίου 2018

Το πρόγραμμα της γιορτής εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής), η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ) και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) διοργανώνουν από κοινού τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικών "Αριστοτέλης" 2018 για μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και για το σχολικό έτος 2017-18 για τους μαθητές της Ε’ και Στ΄ τάξης Δημοτικού σε δύο φάσεις: Α΄ φάση: Πέμπτη 08 Μαρτίου 2018 (10:00-11:30) στα δημοτικά σχολεία – που θα δηλώσουν συμμετοχή– σε όλη τη χώρα Β΄ φάση: (μόνο για τους 2 πρωτεύσαντες μαθητές κάθε τμήματος κάθε τάξης

Ενδεικτικά και θέματα προηγούμενων ετών για την Ε’ και Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, αντιπροσωπευτικά της φιλοσοφίας των θεμάτων του Διαγωνισμού, είναι αναρτημένα με τις απαντήσεις τους στους διαδικτυακούς τόπους http://micro-kosmos.uoa.gr και www.eef.gr. Η μελέτη τους μπορεί να αποτελέσει μια προπαρασκευαστική φάση των Διαγωνισμών, ώστε να δοθεί έναυσμα ενδιαφέροντος και τρόπος μελέτης και προετοιμασίας στους μαθητές

Θέματα / Απαντήσεις  E' τάξης 2018  (α' φάση)

Θέματα / Απαντήσεις ΣΤ' τάξης 2018 (α' φάση)

Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στο πλαίσιο του περιοδικού «Ο Μικρός Ευκλείδης» που εκδίδει, διοργανώνει τον 12ο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά, με τίτλο «Παιχνίδι και Μαθηματικά», για μαθητές Δημοτικού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή, για τους μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων, κατά τις ώρες 08:15 έως 10:15.

Θέματα και λύσεις προηγούμενων ετών εδώ.

Θέματα για τους μαθητές της Ε' τάξης

Λύσεις  για τους μαθητές της Ε' τάξης
  

   
Θέματα για τους μαθητές της ΣΤ' τάξης

Λύσεις για τους μαθητές της ΣΤ' τάξης

baby boss 2

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στη χώρα μας, έχει εκδηλωθεί επιδημία ιλαράς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται σποραδικά περιστατικά ιλαράς σε βρέφη και παιδιά που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς και σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Να σημειωθεί ότι η ιλαρά παρουσιάζει υψηλή μεταδοτικότητα με ποσοστό δευτερογενούς προσβολής εώς 90%μεταξύ επίνοσων ατόμων.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ενόψει της τρέχουσας επιδημικής έξαρσης ιλαράς, συστήνει:

Α)Τον άμεσο εμβολιασμό με το εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας(εμβόλιο MMR) των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, παιδιά, έφηβοι και  ενήλικες που έχουν γεννηθεί μετά το 1970 και δεν έχουν ιστορικό νόσου πρέπει να είναι εμβολιασμένοι με 2 δόσεις εμβολίου για την ιλαρά(με τη  μορφή μονοδύναμου εμβολίου ιλαράς ή μικτού εμβολίου  MMR).

Β)Τη διενέργεια της 1ης δόσης του εμβολίου MMR στην ηλικία των 12 μηνών και τη διενέργεια της 2ης δόσης τρεις (3)  μήνες μετά την 1η δόση ή εφόσον έχει παρέλθει το διάστημα αυτό- το ταχύτερο δυνατόν. Σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, η  2η δόση μπορεί να γίνει με  μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων από την 1η.Οι συστάσεις αυτές ισχύουν για όσο διάστημα η επιδημική έξαρση ιλαράς είναι σε εξέλιξη και μέχρι να εκδοθεί νεότερη απόφαση της Επιτροπής.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας των σχολείων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017