Αγαπητοί γονείς Χριστός Ανέστη!

Με την ευκαιρία της έναρξης από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 της τελευταίας περιόδου τουσχολικού έτους 2020-21, η οποία θα διαρκέσει για τους μαθητές μέχρι και τις 25 Ιουνίου2021, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

•Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι μαθητές για να προσέρχονται στο σχολείο θαπρέπει προηγουμένως πρόσφατα να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία self-test για τον κορωνοϊό, το αποτέλεσμα να είναι αρνητικό, να έχει καταχωρηθεί στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και συγκεκριμένα στην επιλογή Σχολική κάρτα για COVID-19. Η πλατφόρμασας δίνει δυο δυνατότητες: είτε να συμπληρώσετε τη φόρμα ψηφιακά και κατόπιν να τηνεκτυπώσετε, είτε να την εκτυπώσετε κενή και να την συμπληρώσετε χειρόγραφα. Για όσουςαπό εσάς δεν διαθέτετε εκτυπωτή το σχολείο μας θα κάνει αποδεκτή είτε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία ο κηδεμόνας του /της μαθητή/τριας θα δηλώνει ότι το τέκνο τουέχει ολοκληρώσει τη διαδικασία του self-test και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, είτεχειρόγραφη αντιγραφή της Σχολικής κάρτας για COVID-19 υπογραμμένη από τον κηδεμόνα.

•Το self-test μπορείτε να το προμηθευτείτε δωρεάν από οποιοδήποτε φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του τέκνου σας ή τον προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και ΥγειονομικήςΠερίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ)από σήμερα Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και θα πρέπει η διαδικασία του να ολοκληρωθεί είτε αργά το βράδυ της Κυριακής, είτε το πρωί της Δευτέρας πριν τηνέναρξη των μαθημάτων.

•Επισημαίνουμε επίσης ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας θαπρέπει όλοι/ όλες οι μαθητές/ τριες ανεξαιρέτως να έχουν καθημερινά μαζί τους είτε τη Σχολική κάρτα, είτε την Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα τους. Μαθητές χωρίς το απαραίτητο έγγραφο δεν θα γίνονται επ’ ουδενί δεκτοί στο σχολείο.

Αγαπητοί γονείς, παρακαλούμε θερμά να εφαρμόσετε τις προβλεπόμενες από το νόμοδιαδικασίες, ώστε να αποφευχθούν ανώφελες τριβές και εντάσεις και να επιτευχθεί η ομαλή επαναλειτουργία του σχολείου μας για το καλό όλων μας και κυρίως των παιδιών μας.

Η Διευθύντρια του σχολείου