Ύστερα από επίμονες προσπάθειες της διεύθυνσης του σχολείου για προμήθεια σχολικού εξοπλισμού(παραγγείλαμε 60 καρέκλες και 30 θρανία), σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 το ΚΤΥΠ ενίσχυσε τη σχολική μας μονάδα με 15 θρανία και 30 καρέκλες.

collage photocat ΘΡΑΝΙΑ