Κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος της έντυπης εφημερίδας «ΜΑθητικές ΜΑτιές» με απόλυτη επιτυχία και ανταπόκριση από τους μαθητές και την τοπική κοινότητα. Οι δυσκολίες του εγχειρήματος εντοπίστηκαν στη συλλογή και επεξεργασία των θεμάτων και κυρίως στο οικονομικό κόστος της έγχρωμης έκδοσης.