Στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος "Ταξίδι στην Ευρώπη" που υλοποιείται στην ευέλικτη ζώνη της  Γ' δημοτικού και των ξένων γλωσσών που διδάσκονται το σχολείο μας ( Γερμανικά-Αγγλικά ) πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση που παρουσιάστηκαν χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Αγγλία, Γερμανία και Ελλάδα.

Υπεύθυνοι της εκδήλωσης είναι οι εκπαιδευτικοί Ηλιοπούλου Φωτεινή, Πασχαλιά Κουφοκώτσιου, Μαρία Χατζηαϊλατζίδου και συμμετείχαν οι τάξεις Γ' ( ελληνικά παραδοσιακά έθιμα) ,Ε' (γερμανικά έθιμα) ΣΤ' (αγγλικά έθιμα).

H

ΞΞ

L