Μαθητές της Ομάδας 2011(Γ), Στ‛ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Φούρκας Κασσανδρινού επηρεασμένοι από το πρόβλημα των πλαστικών που αντιμετωπίζουν οι θάλασσες, έφτιαξαν μία αφίσα με τίτλο «Μην πνίγεις τη ζωή στο πλαστικό, δείξε στη θάλασσα σεβασμό!», για να ευαισθητοποιήσουν την τοπική τους κοινωνία.

https://helmepajunior.files.wordpress.com/2019/05/glaropoulano95-web.pdf

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας!