Το σχολείο μας φέτος συμμετέχει στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο

‘’ Ασφάλεια στο Διαδίκτυο ‘’

Η Στ' τάξη δημιούργησε ένα ραδιοφωνικό σποτ.

https://www.youtube.com/watch?v=llg8FP6WT9I