Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκπαιδευτικών της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Χαλκιδικής σε Επιμορφωτική Ημερίδα (12-6-2-2017/Αρ.πρ.:37), ο εκπαιδευτικός Λάμπρος Σκουτίδας παρουσίασε το ενταγμένο στο Δίκτυο Τοπικής Ιστορίας πρόγραμμα "Το Ολοκαύτωμα της Κασσάνδρας". Μπορείτε να παρακολουθήσετε την συγκεκριμένη παρουσίαση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. 

https://prezi.com/view/Gc74Iy43Zml3HMKKxg6E/