cover1Κάντε κλικ  εδώ για να δείτε την εφημερίδα μας σε ηλεκτρονική μορφή

Μαθητικές Ματιές

Τη φετινή σχολική χρονιά τα παιδιά της ΣΤ' τάξης μαζί με την καθηγήτρια των Αγγλικών Καρσισιώτη Αγγέλα εκπόνησαν project στα πλαίσια του προγράμματος Teachers4Europe με θέμα "European Culture and Capitals of Culture/Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Πολιτιστικές Πρωτεύουσες".

Το project αυτό αποσκοπούσε στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα τον άξονα του Πολιτισμού. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα βασικά χαρακτηριστικά τους -γεωγραφική θέση, πρωτεύουσα, σημαντικότερα αξιοθέατα- καθώς και πολιτισμικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κάθε χώρα. Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους αυτές, αλλά και την δημιουργικότητα τους, τα παιδιά κατασκεύασαν αφίσες για τα κράτη μέλη των χωρών της Ε.Ε.

Επίσης, επικεντρωθήκαμε στην έννοια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τον θεσμό αυτό, την αιτία δημιουργίας του, τα οφέλη από την ανάδειξη μιας πόλης σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα και τον τρόπο λειτουργίας του. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πόλεις που αποτέλεσαν Πολιτιστικές Πρωτεύουσες από την αρχή του θεσμού (1985) έως σήμερα και να συλλέξουν πληροφορίες γι? αυτές συμβάλλοντας στην δημιουργία ενός βίντεο.

Γενικότερος στόχος:

Αρχικός στόχος ήταν η ενημέρωση των παιδιών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ έπειτα εστιάσαμε στην έννοια του Πολιτισμού και της πολυπολιτισμικότητας που διέπει την Ε.Ε., γνωρίζοντας τα σημαντικότερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των κρατών μελών.

Επιμέρους γνωστικοί στόχοι:

Αναλυτικότερα θέλαμε τα παιδιά τα γνωρίσουν:

 • Τα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε.
 • Την γεωγραφική τους θέση
 • Την πρωτεύουσα τους
 • Την σημαία τους
 • Σημαντικότερες πόλεις και αξιοθέατα
 • Γενικότερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά (π.χ. συνήθειες, φαγητά, χόμπι και σπορ κτλ.)
 • Διασημότητες
 • Πράγματα για τα οποία φημίζεται η κάθε χώρα

Εξειδικεύοντας των γενικότερο στόχο του προγράμματος, ασχοληθήκαμε με τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, θέλαμε να επικεντρωθούμε στα εξής ερωτήματα:

?Τι είναι ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας;

?Πότε ξεκίνησε;

?Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε;

?Πώς λειτουργεί;

?Ποιες πόλεις έχουν υπάρξει Πολιτιστικές Πρωτεύουσες έως σήμερα;

?Ποια είναι τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους;

Ένας ακόμη γνωστικός στόχος ήταν βελτίωση των γλωσσικών τους ικανοτήτων στα Αγγλικά ενώ λόγω της ηλεκτρονικής διάστασης του προγράμματος εξοικειώθηκαν και με τη χρήση των ΤΠΕ όπως αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, εργαλεία παρουσίασης (powerpoint), ψηφιακοί χάρτες (google maps), δημιουργία video κ.τ.λ.

Κοινωνικοί στόχοι:

Πέρα από τους αμιγώς γνωστικούς στόχους, το πρόγραμμα είχε και κοινωνικούς στόχους. Ο σχεδιασμός του προγράμματος αποσκοπούσε στην δημιουργία ενός ευχάριστου και παιγνιώδους κλίματος μέσα στην τάξη μέσα από το οποίο οι μαθητές θα ανέπτυσσαν την δημιουργικότητα τους ενισχύοντας παράλληλα την αυτοεκτίμηση τους. Τέλος, λόγω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου προσέγγισης, οι μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται και να αλληλοεπιδρούν αρμονικά μεταξύ τους, σεβόμενοι τις διαφορές τους και αναγνωρίζοντας τη συμβολή του καθενός στην επίτευξη του τελικού σκοπού.

Μέθοδοι διδασκαλίας:

CLIL (Content and Language Integrated Learning) ? Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας (εφόσον οι γλώσσες διεξαγωγής του προγράμματος ήταν τα ελληνικά όσον αφορά την εξήγηση πιο πολύπλοκων εννοιών και τα αγγλικά όσον αφορά τον κύριο όγκο των πληροφοριών)

 • Παιχνιώδης μορφή διδασκαλίας
 • Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
 • Διερευνητική μάθηση
 • Διαθεματική προσέγγιση (Αγγλικά, Γεωγραφία, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Εικαστικά, Πληροφορική)

Αξιολόγηση :

Κάνοντας έναν απολογισμό της δράσης, αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στη δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος μέσα στην τάξη μέσα από το οποίο οι μαθητές απέκτησαν αρκετές γνώσεις σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα που είχαν επιλεχθεί. Ο βιωματικός και παιγνιώδης τρόπος διδασκαλίας έκανε πιο ευχάριστη και «ανώδυνη» αυτή την απόκτηση γνώσεων και είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά να ανυπομονούν και να δείχνουν ενθουσιασμό κάθε φορά που επρόκειτο να ασχοληθούμε με το project.Τέλος, συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ τους αλλά και με την υπεύθυνη του προγράμματος συσφίγγοντας περαιτέρω τις σχέσεις τους, ενώ ενίσχυσαν την αυτοεκτίμηση τους όταν είδαν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους να αναρτώνται στο διαδίκτυο και στους τοίχους της τάξης τους.

Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα της δουλειάς μας.

Παρουσίαση για τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να τη δείτε

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Βίντεο από τις αφίσες των παιδιών για τα κράτη μέλη της Ε.Ε και από δραστηριότητες-παιχνίδια

https://www.youtube.com/watch?v=Aupn_xDDydg

Βίντεο για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης

https://www.youtube.com/watch?v=KCFV-LJXNKw

Χάρτης Πολιτιστικών Πρωτευουσών

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rROf35Kq10xIS-FZzorsDY-M_lA