Η τρίτη τάξη τη Δευτέρα 8 Ιουνίου ανακύκλωσε χαρτί και παρουσίασε τη διαδικασία στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου μας.

P1150834 P1150855

P1150897 P1150900

P1150915 P1150910